RRI

Funkce RRI (Relativní Referenční Index) v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu relativního referenčního indexu pro daný počet dní. Funkce vám umožní určit, jaký je index vztahující se k počáteční hodnotě po určité době. Funkce RRI se často používá pro finanční modely a výpočty, jako je například výpočet procentuálního nárůstu Číst více…

RECEIVED

Funkce RECEIVED v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu výše úroku při předčasném splacení dluhu. Funkce vám umožní odhadnout, kolik byste obdrželi jako úrok, pokud byste předčasně splatili svůj dluh. Syntaxe funkce RECEIVED Parametry funkce jsou následující: Výsledkem funkce je částka úroku, kterou byste obdrželi při předčasném splacení dluhu. Příklad Číst více…

PRICEMAT

Funkce PRICEMAT v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu ceny dluhopisu na základě jeho úrokových měr a splatnosti. Funkce PRICEMAT vám umožní odhadnout, kolik byste zaplatili za dluhopis s určitými úrokovými měrami a splatností, který vyplácí pravidelné úroky.

PRICEDISC

Funkce PRICEDISC v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu ceny diskontního dluhopisu na základě jeho výnosu a úroku. Funkce PRICEDISC vám umožní odhadnout, kolik byste zaplatili za dluhopis s určitými výnosy a úroky, který má být vrácen pouze jednorázově po splatnosti.

PRICE

Funkce PRICE v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu ceny kupónového dluhopisu na základě jeho výnosu a úroku. Funkce PRICE vám umožní odhadnout, kolik byste zaplatili za dluhopis s určitými výnosy a úroky.

POČET.OBDOBÍ

Funkce POČET.OBDOBÍ v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu počtu splátkových období mezi dvěma daty. Tuto funkci můžete použít ke zjištění, kolik splátkových období se uskutečnilo mezi počátečním a koncovým datem. Funkce má následující syntaxi: Parametry funkce jsou následující: Výsledkem funkce je počet splátkových období mezi start_date a end_date. Příklad: Číst více…

PLATBA.ZÁKLAD

Funkce PLATBA.ZÁKLAD v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu výše měsíční splátky, kterou musíte platit, abyste splatili půjčku v určitém období se stanoveným procentuálním úrokem. Tuto funkci můžete použít ke zjištění, kolik by vás stála měsíční splátka, pokud byste si půjčili určitou částku na určité období se stanoveným procentuálním úrokem. Číst více…

PLATBA.ÚROK

Funkce PLATBA.ÚROK v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu ročního procentuálního úroku, který je nutný ke splacení půjčky v určitém období se stanovenou měsíční splátkou. Tuto funkci můžete použít ke zjištění, kolik by vás stál úrok, pokud byste si půjčili určitou částku na určité období se stanovenou měsíční splátkou. Funkce Číst více…

PLATBA

Funkce PLATBA v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu měsíční splátky půjčky. Tuto funkci můžete použít ke zjištění, kolik byste museli platit měsíčně, pokud byste si půjčili určitou částku na určité období se stanoveným úrokem. Funkce má následující syntaxi: Parametry funkce jsou následující: Výsledkem funkce je výše měsíční splátky. Příklad: Číst více…