Excel Funkce TRANSPOZICE (TRANSPOSE)

Funkce TRANSPOZICE (Anglicky TRANSPOSE) slouží k přehození řádků a sloupců v tabulce v Excelu. Tato funkce se používá, když potřebujete změnit orientaci dat v tabulce, aby se lépe hodily pro zpracování nebo prezentaci. Syntaxe funkce TRANSPOSE Příklad použití funkce TRANSPOZICE Předpokládejme, že máte tabulku s názvem „Data“ obsahující čtyři buňky Číst více…

Excel Funkce SVYHLEDAT (VLOOKUP)

Funkce SVYHLEDAT (anglicky VLOOKUP) je jednou z nejpoužívanějších funkcí v Excelu. Slouží k vyhledání hodnoty v tabulce a následnému vrácení odpovídající hodnoty ze stejného řádku. Funkce je velmi užitečná pro hledání konkrétních informací v rozsáhlých tabulkách.

Excel Funkce RTD

Funkce RTD (Real Time Data) je jednou z pokročilých funkcí v Excelu, která umožňuje získat data z externího zdroje v reálném čase a aktualizovat je automaticky bez potřeby ručního přepočtu. Tato funkce je velmi užitečná pro práci s živými daty, například z finančních trhů, senzorů, či jiných zdrojů, kde je důležité mít data v reálném čase.

Excel Funkce POČET.BLOCKŮ (AREAS)

Funkce POČET.BLOKŮ (Anglicky AREAS) v Excelu se používá k výpočtu počtu oddělených oblastí buněk v zadaném rozsahu. Tuto funkci lze použít, pokud potřebujete zjistit, kolik různých oblastí je obsaženo v určitém rozsahu buněk, například v případě, kdy máte rozsah s prázdnými buňkami nebo rozsah s několika oddělenými oblastmi buněk.