Excel funkce GAMMA

Syntaxe funkce: Kde: Funkce GAMMA v Excelu vrací hodnotu gama funkce pro dané číslo. Gama funkce se v matematice používá k rozšíření faktoriální funkce na všechna reálná a komplexní čísla kromě nuly a záporných celých čísel. Pro nezáporná celá čísla je gama funkce (n) rovna (n-1)!, což znamená, že GAMMA(5) Číst více…

Funkce A

Funkce A v Excelu slouží k ověření, zda je hodnota v buňce pravdivá (TRUE) nebo nepravdivá (FALSE). Funkce A vrací hodnotu PRAVDA, pokud je vstupní hodnota různá od nuly nebo prázdného řetězce, a hodnotu NEPRAVDA, pokud je vstupní hodnota nula nebo prázdný řetězec. Syntaxe funkce A je následující: kde hodnota Číst více…