AMORLINC

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

AMORLINC je funkce v Microsoft Excel, která se používá k výpočtu liniového odpisování aktiv. Funkce AMORLINC umožňuje určit, kolik by mělo být odpisováno z hodnoty aktiva během daného období, přičemž výpočet je založen na liniové metodě odpisování.

Syntaxe funkce AMORLINC

AMORLINC(cost; date_purchased; first_period; salvage; period; [basis])
VB
 • cost: pořizovací cena aktiva.
 • date_purchased: datum nákupu aktiva.
 • first_period: první období, ve kterém má být aktivum odpisováno.
 • salvage: odhadovaná likvidní hodnota aktiva po ukončení odpisování.
 • period: období, pro které chcete vypočítat odpis.
 • [basis]: základ pro výpočet odpisování, může mít hodnoty 0 (nebo 4) pro US účetní standardy,
  • 1 pro úrok se počítá na kalendářní měsíce,
  • 2 pro 360 dní v roce,
  • 3 pro 365 dní v roce.

Výsledkem funkce AMORLINC je částka, kterou by mělo být odpisováno z hodnoty aktiva během zvoleného období. Tuto funkci můžete použít k výpočtu liniového odpisování aktiv v rámci vašeho účetnictví nebo finančního plánování.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: