Excel Funkce ARCCOS

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ARCCOS v Excelu vypočítává arkus kosinus úhlu, což znamená, že vrátí hodnotu v radiánech, jejíž kosinus je roven danému číslu. Pro výpočet je třeba zadat číslo v rozmezí od -1 do 1.

Syntaxe funkce ARCCOS je následující:

=ARCCOS(číslo)
VB

kde „číslo“ je hodnota, jejíž arkus kosinus chceme vypočítat. Pro příklad, pokud chcete vypočítat arkus kosinus hodnoty 0,5, můžete použít následující vzorec:

=ARCCOS(0,5)
VB

Výsledkem této funkce bude hodnota 1,047197551 radianů, což odpovídá přibližně 60 stupňům. Funkce ARCCOS se obvykle používá v kombinaci s ostatními trigonometrickými funkcemi pro výpočet úhlů v různých geometrických úlohách, jako jsou například výpočty souřadnic bodů nebo výpočty pravoúhlých trojúhelníků.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *