Excel Funkce ARCSIN

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ARCSIN v Excelu je používána pro výpočet arkus sinus hodnoty v radiánech. Arkus sinus je funkce, která vrací úhel, jehož sinus je roven dané hodnotě.

Syntaxe funkce ARCSIN v Excelu je:

ARCSIN(číslo)
VB

Argument číslo je číslo, pro které chcete vypočítat arkus sinus.

Příklad využití:

Představme si, že chceme vypočítat úhel, jehož sinus je roven 0,5. Použijeme funkci ARCSIN takto:

=ARCSIN(0,5)
VB

Funkce vrátí hodnotu 0,5236, což odpovídá 30 stupňům. Je důležité si uvědomit, že výsledkem funkce ARCSIN je úhel v radiánech, nikoliv v stupních. Proto je nutné případně převést výsledek na stupně pomocí funkce DEGREES nebo vynásobením výsledku konverzním faktorem.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: