Excel Funkce POČET.BLOCKŮ (AREAS)

Publikoval(a) Lubomír Rýgl dne

Funkce POČET.BLOKŮ (Anglicky AREAS) v Excelu se používá k výpočtu počtu oddělených oblastí buněk v zadaném rozsahu. Tuto funkci lze použít, pokud potřebujete zjistit, kolik různých oblastí je obsaženo v určitém rozsahu buněk, například v případě, kdy máte rozsah s prázdnými buňkami nebo rozsah s několika oddělenými oblastmi buněk.

Syntaxe funkce POČET.BLOKŮ

=POČET.BLOKŮ(rozsah)
VB
  • rozsah – představuje rozsah buněk, ve kterém chcete spočítat počet oddělených oblastí

Příklad použití funkce POČET.BLOKŮ

Mějme například následující tabulku:

A B C D
1 2 3 4
5 6 7
8 9

Pokud bychom použili funkci POČET.BLOKŮ na rozsah „A1:D3“, funkce by vrátila hodnotu „3“, protože tento rozsah obsahuje tři oddělené oblasti buněk.

Příklad pokročilého použití funkce POČET.BLOKŮ

Funkce POČET.BLOKŮ lze využít i v kombinaci s dalšími funkcemi, jako je například funkce SESKUPIT (SUBTOTAL). Pokud totiž použijete funkci SESKUPIT s argumentem „9“, což znamená, že chcete použít funkci POČET.BLOKŮ na zadaném rozsahu, můžete spočítat počet oddělených oblastí souběžně s jinými výpočty v tabulce.

Například mějme následující tabulku, kde sloupec A obsahuje kategorie produktů a sloupec B obsahuje jejich cenu:

A B
Ovoce 20
Zelenina 15
Ovoce 25
Mléčné výrobky 30
Zelenina 10

Chceme spočítat celkovou cenu produktů v každé kategorii a zároveň zjistit, kolik různých kategorií je v tabulce obsaženo. K tomu můžeme použít následující vzorec:

 


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *