BUDHODNOTA

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce BUDHODNOTA (anglicky „Future Value“) v Microsoft Excel slouží k výpočtu budoucí hodnoty investice, která je kapitalizována úrokovou mírou. Tuto funkci můžete použít k výpočtu, kolik bude v budoucnu vynášet vaše investice s ohledem na úrokovou míru.

Syntaxe funkce BUDHODNOTA

BUDHODNOTA(úroková_míra; počet_splátek; splátka; [počáteční_investice]; [typ_splátky])
VB
  • úroková_míra: úroková míra, kterou bude vaše investice kapitalizována.
  • počet_splátek: počet jednotlivých splátek, které budou kapitalizovány úrokovou mírou.
  • splátka: výše jednotlivých splátek.
  • [počáteční_investice]: (volitelný) počáteční investice, kterou chcete kapitalizovat. Pokud není zadáno, považuje se za 0.
  • [typ_splátky]: (volitelný) určuje, zda splátky jsou vkládány na konci nebo na začátku splatnosti. Pokud není zadáno, považuje se za 0, což znamená, že splátky jsou vkládány na konci splatnosti.

Výsledkem funkce BUDHODNOTA je budoucí hodnota investice po uplynutí počtu splátek a kapitalizaci úrokovou mírou. Tuto funkci můžete použít například k výpočtu budoucí hodnoty spořicího účtu nebo kapitálového investičního produktu.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *