Excel Funkce CELÁ.ČÁST (INT)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce CELÁ.ČÁST (anglicky INT) v Excelu vrací celočíselnou část čísla. Tato funkce ořezává desetinnou část a vrací pouze celočíselnou část výsledku.

Syntaxe funkce CELÁ.ČÁST je následující:

=CELÁ.ČÁST(číslo)
JavaScript

kde číslo je číslo nebo odkaz na buňku obsahující číslo, u kterého chcete získat celočíselnou část.

Příklad použití funkce CELÁ.ČÁST:

Máme číslo 3,1415926535 a chceme získat jeho celočíselnou část. V buňce A1 napíšeme číslo 3,1415926535 a v buňce B1 napíšeme následující vzorec:

=CELÁ.ČÁST(A1)
JavaScript

Funkce vrátí výsledek 3, což je celočíselná část čísla 3,1415926535.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *