ČISTÁ.SOUČHODNOTA

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

V Microsoft Excel, funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA (anglicky NPV, Net Present Value) slouží k výpočtu čisté současné hodnoty investice. Tuto funkci můžete použít k posouzení, zda se vám investice vyplatí, nebo ne.

Syntax funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA je následující:

ČISTÁ.SOUČHODNOTA (diskontní_kurz, výnos_1, [výnos_2, ... výnos_n])
VB
  • diskontní_kurz – je diskontní kurz, který se použije k přepočtu budoucích výnosů na současnou hodnotu
  • výnos_1, [výnos_2, ... výnos_n] – jsou výnosy, které budou v budoucnosti generovány investicí. Tyto výnosy by měly být uvedeny v témže formátu, jako diskontní kurz.

Výsledkem funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA bude částka, která představuje čistou současnou hodnotu investice. Pokud je tato částka kladná, pak se investice jeví jako rentabilní, pokud je záporná, pak se jedná o nerentabilní investici.

Například, pokud chcete spočítat čistou současnou hodnotu investice s výnosy ve výši 5000, 6000 a 7000 dolarů v letech 1, 2 a 3 s diskontním kurzem 3 %, funkce by vypadala následovně:

ČISTÁ.SOUČHODNOTA (0.03, 5000, 6000, 7000)

Výsledkem této funkce by bylo 14,846.51. To znamená, že pokud byste investovali 14,846.51 dolarů, dosáhli byste současné hodnoty výnosů ve výši 5000, 6000 a 7000 dolarů v letech 1, 2 a 3.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *