COUPNCD

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

COUPNCD (next coupon date) je funkce v Microsoft Excel, která určuje datum příštího kupónového splatnosti dluhopisu nebo kupónové obligace. Funkce se používá při výpočtu úrokových nároků na dluhopisy a kupónové obligace.

Syntaxe funkce COUPNCD

COUPNCD(settlement; maturity; frequency; [basis])
VB

Kde:

  • Settlement (splatnost) – datum, kdy se počítají úroky.
  • Maturity (splatnost) – datum, kdy dojde k splatnosti dluhopisu nebo kupónové obligace.
  • Frequency (frekvence) – počet kupónových platby za rok.
  • Basis (základ) – volitelný argument, který určuje kalendářní systém, ve kterém se počítají dny. Možné hodnoty jsou 0 nebo 1, přičemž 0 znamená US (nekalendářní), a 1 znamená výchozí kalendářní (nebo mezinárodní).

Výsledkem funkce COUPNCD je datum příštího kupónového splatnosti dluhopisu nebo kupónové obligace, který následuje po datu splatnosti. Tyto údaje lze použít k výpočtu úrokových nároků na dluhopisy a kupónové obligace.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: