CUMPRINC

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

CUMPRINC (souhrnná hodnota splátky principu) je funkce v Microsoft Excel, která určuje souhrnnou hodnotu splátek principu pro daný počet splátek na úvěr nebo půjčku. Funkce se používá k výpočtu celkových splátek principu na úvěr nebo půjčku s fixním úrokem.

Syntaxe funkce CUMPRINC je následující:

CUMPRINC(rate, nper, pv, start_period, end_period, type)
VB

Kde:

  • Rate (úrok) – úroková sazba úvěru nebo půjčky.
  • Nper (počet splátek) – celkový počet splátek na úvěr nebo půjčku.
  • Pv (současná hodnota) – počáteční hodnota úvěru nebo půjčky.
  • Start_period (začátek období) – číslo prvního splátkového období, pro které se počítá souhrnná hodnota splátky principu.
  • End_period (konec období) – číslo posledního splátkového období, pro které se počítá souhrnná hodnota splátky principu.
  • Type (typ) – volitelný argument, který určuje, zda se platby provádějí na konci (0) nebo na začátku (1) splatnosti. Pokud není zadán, použije se výchozí hodnota 0.

Výsledkem funkce CUMPRINC je souhrnná hodnota splátek principu pro daný počet splátek na úvěr nebo půjčku. Tyto údaje lze použít k výpočtu celkových splátek principu na úvěr nebo půjčku s fixním úrokem a k vyhodnocení výnosů z úvěru nebo půjčky.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: