DATUM

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce DATUM v programu Excel slouží k vytvoření hodnoty, která reprezentuje určité datum.

Syntaxe funkce DATUM

DATUM(rok; měsíc; den)
VB
  • kde rok, měsíc a den jsou hodnoty nebo odkazy na buňky obsahující hodnoty.

Příklad použití funkce DATUM

Příkladem využití funkce DATUM může být vytvoření seznamu plateb, které mají být provedeny v určité dny. Například, pokud máte seznam plateb, které musí být provedeny 5. den každého měsíce, můžete použít funkci DATUM k vytvoření dat, která odpovídají těmto platbám.

Například, pokud chcete vytvořit seznam plateb pro následujících 12 měsíců, můžete použít následující vzorec:

=DATUM(ROK(DNES()); MESIC(DNES())+{0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11}; 5)
VB

Tento vzorec vytvoří seznam plateb pro následujících 12 měsíců, začínající aktuálním měsícem, kdy platby jsou vždy 5. den v každém měsíci.

Výsledkem tohoto vzorce bude seznam hodnot v jednotlivých buňkách, kde každá hodnota bude reprezentovat datum 5. den následujícího měsíce. Tyto hodnoty mohou být poté použity k výpočtu dalších údajů, jako například celkových nákladů na platby nebo splatnosti faktur.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *