DAYS

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce DAYS v programu Excel slouží k výpočtu počtu dní mezi dvěma daty.

Syntaxe funkce DAYS

DAYS(datum1; datum2)
JavaScript
  • datum1 a datum2 – jsou hodnoty nebo odkazy na buňky obsahující datumové hodnoty.

Příklad použití funkce DAYS

Příkladem využití funkce DAYS může být výpočet počtu dní mezi datem narození a aktuálním datem, nebo mezi daty dvou událostí. Například, pokud chcete zjistit, kolik dní uplynulo od vašeho narození, můžete použít následující vzorec:

=DAYS("dd.mm.yyyy"; DNES()) 
JavaScript

kde „dd.mm.yyyy“ je datum narození v zadaném formátu, tj.

  • dd = den
  • mm = měsíc
  • yy = rok

Dalším příkladem může být výpočet počtu dní mezi dvěma daty v tabulce s daty o prodejích. Pokud máte tabulku s daty prodejů a chcete vypočítat dobu, která uplynula od data nákupu do data prodeje, můžete použít následující vzorec:

=DAYS(B2; C2)
JavaScript

kde B2 a C2 jsou odkazy na buňky obsahující datum nákupu a datum prodeje. Výsledkem tohoto vzorce bude počet dní mezi datem nákupu a datem prodeje. Tuto hodnotu můžete poté použít k výpočtu průměrné doby trvání prodeje nebo k identifikaci nejrychleji prodávajících se produktů.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *