Excel Funkce DEGREES

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce DEGREES v Excelu slouží ke konverzi úhlu ze stupňů na radiány. Radián je základní jednotkou úhlu v soustavě SI, zatímco stupeň je tradiční jednotkou úhlu, která se běžně používá v geometrii.

Syntaxe funkce DEGREES je následující:

=DEGREES(úhel)
VB

Kde hodnota je úhel, který chcete převést ze stupňů na radiány.

Příklad: Mějme úhel 45 stupňů. Chceme ho převést na radiány. Použijeme funkci DEGREES následovně:

=DEGREES(45)
VB

Výsledek je 0,785398163397448. To znamená, že úhel 45 stupňů je ekvivalentní s úhlem 0,785398163397448 radiánů.

Funkce DEGREES se obvykle používá v kombinaci s funkcí COS nebo SIN, které jsou založeny na radiánech, a umožňuje snadné použití stupňů namísto radiánů.

Příklad využití v rámci jiné funkce zde : http://blog.mentors.cz/excel/arcsin/


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *