DISC

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

V Microsoft Excel, funkce DISC (anglicky DISCOUNT) slouží k výpočtu diskontovaného výnosu při použití určitého diskontního kurzu. Tuto funkci můžete použít k přepočtu budoucího výnosu na současnou hodnotu.

Syntax funkce DISC je následující:

DISC(datum_výnosu, datum_platby, diskontní_kurz)
VB
  • datum_výnosu – je datum, ve kterém bude výnos generován
  • datum_platby – je datum, ve kterém bude výnos zaplacen
  • diskontní_kurz – je diskontní kurz, který se použije k přepočtu budoucího výnosu na současnou hodnotu

Výsledkem funkce DISC bude částka, která představuje současnou hodnotu budoucího výnosu.

Například, pokud chcete spočítat současnou hodnotu budoucího výnosu ve výši 1000 dolarů, který bude generován za rok a bude zaplacen za 6 měsíců s diskontním kurzem 5 %, funkce by vypadala následovně:

DISC(date(2024, 1, 1), date(2023, 7, 1), 0.05)
VB

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: