DURATION

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

V Microsoft Excel, funkce DURATION slouží k výpočtu doby trvání mezi dvěma daty v počtu dní. Tato funkce může být užitečná pro finanční analýzy, např. při spočítání doby trvání investice nebo úvěru.

Syntax funkce DURATION je následující:

DURATION(start_date, end_date, coupon, yield, frequency, basis)
VB
  • start_date – je počáteční datum, od kterého se počítá doba trvání
  • end_date – je koncové datum, do kterého se počítá doba trvání
  • coupon – je výnos bondu v procentech
  • yield – je výnos v procentech
  • frequency – je počet kupónů v roce
  • basis – je kalendář, který se použije k výpočtu doby trvání (0 = metoda US, 1 = metoda jednoduchého zúčtování, 2 = metoda act/360, 3 = metoda act/365)

Výsledkem funkce DURATION bude doba trvání mezi počátečním a koncovým datem v počtu dní. Tyto výsledky mohou být použity pro další finanční výpočty, jako např. výpočet ceny bondu nebo kapitálových nákladů.

Například, pokud chcete spočítat dobu trvání mezi datem 1. ledna 2022 a 1. ledna 2023, funkce by vypadala následovně:

DURATION("1/1/2022", "1/1/2023", 0, 0, 1, 0)
VB

Výsledkem této funkce by bylo 365 dní, což znamená, že mezi daty 1. ledna 2022 a 1. ledna 2023 je rozdíl 365 dní.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: