EOMONTH

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce EOMONTH v programu Microsoft Excel slouží k výpočtu posledního dne měsíce, který je určen počtem měsíců od zadaného datumu. Tato funkce může být užitečná pro výpočet termínů splatnosti faktur, nebo pro výpočet doby platnosti smluv.

Syntaxe funkce EOMONTH

=EOMONTH(startovní_datum; počet_měsíců)
VB
  • startovní_datum – je počáteční datum, od kterého se bude počítat
  • počet_měsíců – určuje, kolik měsíců se má přidat nebo odečíst od počátečního data.

Pokud chcete vypočítat poslední den měsíce, který je 2 měsíce po aktuálním datu, napište do buňky tento vzorec:

=EOMONTH(DNES(); 2)
VB

Tento vzorec vypočítá poslední den měsíce, který je 2 měsíce po aktuálním datu a zobrazí ho v buňce. Pokud chcete vypočítat poslední den měsíce, který je 3 měsíce před datem 1. dubna 2023, napište do buňky tento vzorec:

=EOMONTH("1.4.2023"; -3)
VB

Tento vzorec vypočítá poslední den měsíce, který je 3 měsíce před 1. dubnem 2023 a zobrazí ho v buňce. Funkce EOMONTH může být užitečná pro výpočet termínů splatnosti faktur, nebo pro výpočet doby platnosti smluv. Například, pokud chcete vypočítat datum splatnosti faktury, která má být zaplacena 30 dní po vystavení, můžete použít funkci EOMONTH k vypočítání posledního dne měsíce, ve kterém faktura byla vystavena, a pak k tomuto datu přidat 30 dní.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: