Excel funkce AVERAGEIFS

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce AVERAGEIFS v Excelu slouží k vypočítání průměru hodnot, které splňují určitá kritéria v různých rozsazích buněk. Tato funkce bere v úvahu pouze ty hodnoty, které odpovídají zadaným podmínkám.

Syntaxe funkce je následující:

=AVERAGEIFS(oblast_pro_průměr; oblast_kritérií; kritérium; [oblast_kritérií_2; kritérium2]; …)

Kde „oblast_pro_průměr“ je rozsah buněk, ze kterého chcete vypočítat průměr, „oblast_pro_průměr_1“, „oblast_pro_průměr_2“, atd. jsou rozsahy buněk, ve kterých chcete porovnávat hodnoty s podmínkami, a „kritérium1“, „kritérium2“, atd. jsou podmínky, které musí být splněny.

Například, pokud máte rozsah buněk A1:A4, který obsahuje čísla 5, 10, 15 a 20, a chcete vypočítat průměr hodnot v rozsahu, který splňuje podmínku v rozsahu B1:B4 (kde jsou uvedeny hodnoty „ano“ a „ne“), můžete použít funkci následovně:

=AVERAGEIFS(A1:A4; B1:B4; „ano“)

V tomto případě vypočítá funkce průměr hodnot 5, 15 a 20, protože pouze tyto hodnoty odpovídají podmínce „ano“ v rozsahu B1:B4.

Příklady využití funkce AVERAGEIFS:

  • Pokud máte seznam hodnot s různými vlastnostmi a chcete vypočítat průměr pouze těch hodnot, které splňují určitou podmínku, můžete použít funkci AVERAGEIFS.
  • Pokud máte rozsah buněk, který obsahuje číselné hodnoty a chcete vypočítat průměr pouze těch hodnot, které jsou větší než určitá hodnota, můžete použít funkci AVERAGEIFS s podmínkou větší než.
  • Pokud máte rozsah buněk, který obsahuje číselné hodnoty a chcete vypočítat průměr pouze těch hodnot, které odpovídají určitému textovému řetězci, můžete použít funkci AVERAGEIFS s podmínkou rovnosti textovému řetězci.

Funkce AVERAGEIFS se liší od funkce PRŮMĚR tím, že umožňuje vypočítat průměr pouze těch hodnot, které splňují určitou podmínku, zatímco funkce PRŮMĚR vypočítá průměr všech hodnot bez ohledu na jejich vlastnosti nebo splnění podmínky.

Další rozdíl spočívá v syntaxi funkcí. Zatímco funkce AVERAGEIFS vyžaduje zadání podmínek, které se mají splnit, jako dodatečné argumenty, funkce PRŮMĚR pracuje s jediným argumentem, tj. rozsahem buněk, ze kterých se má průměr vypočítat.

Příkladem, kdy je vhodné použít funkci PRŮMĚR, může být výpočet průměru hodnot ve sloupci tabulky, kde se neprovádí žádné filtrování nebo výběr podle určité podmínky. Na druhé straně, funkce AVERAGEIFS se hodí pro situace, kdy potřebujete vypočítat průměr pouze vybraných hodnot v závislosti na jejich vlastnostech nebo splnění určité podmínky.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: