Excel funkce BINOM.INV

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce BINOM.INV v Excelu slouží k výpočtu kvantilů binomického rozdělení. Binomické rozdělení se používá k modelování situací, kdy se provádí několik nezávislých pokusů a každý pokus má pouze dvě možné výsledky (například úspěch nebo selhání). Kvantily binomického rozdělení vyjadřují minimální počet úspěchů, které musí nastat v daném počtu pokusů, aby pravděpodobnost výsledku byla rovna nebo menší než zadaná pravděpodobnost.

Syntaxe funkce BINOM.INV v Excelu je následující:

=BINOM.INV(pokusy; pravděpodobonost_úspěchu; alpha)

Kde:

  • pokusy je celkový počet pokusů.
  • pravděpodobonost_úspěchu je pravděpodobnost výskytu úspěchu v jednom pokusu.
  • alpha je zadaná pravděpodobnost, pro kterou hledáme kvantil binomického rozdělení.

Funkce vypočítá minimální počet úspěchů, které musí nastat v daném počtu pokusů, aby pravděpodobnost výsledku byla rovna nebo menší než zadaná pravděpodobnost.

Příklady využití funkce BINOM.INV zahrnují:

  • Výpočet minimálního počtu prodejů v určitém období, který musí nastat, aby byla pravděpodobnost dosažení stanoveného cíle 90%. Například, pokud máme marketingovou kampaň s 10% úspěšností a chceme vypočítat minimální počet prodejů v určitém období, který musí nastat, aby byla pravděpodobnost dosažení cíle 90%.
  • Výpočet minimálního počtu vítězství, které musí nastat v základní části soutěže, aby tým postoupil do play-off. Například, pokud má tým pravděpodobnost vítězství v jednom zápase 60% a chceme vypočítat minimální počet vítězství, které musí nastat v základní části soutěže, aby tým postoupil do play-off.
  • Výpočet minimálního počtu správných odpovědí, které musí mít student, aby uspěl u zkoušky. Například, pokud je pravděpodobnost úspěchu v jedné otázce 70% a chceme vypočítat minimální počet správných odpovědí

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: