Excel funkce ČETNOSTI (FREQUENCY)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ČETNOSTI v Excelu slouží k výpočtu frekvence výskytu hodnot v daném rozsahu nebo pole. Tato funkce vrátí počet hodnot, které splňují danou podmínku, a to včetně nulových hodnot.

Syntaxe funkce ČETNOSTI je následující:

ČETNOSTI(data; hodnoty)

Kde data představuje rozsah buněk, ve kterém chceme počítat frekvenci výskytu hodnot a hodnoty je rozsah buněk obsahující kritéria pro počítání frekvence.

Příklad použití funkce ČETNOSTI:

Máme následující seznam hodnot:

2, 3, 5, 2, 7, 8, 5, 9, 2, 7

Chceme spočítat frekvenci výskytu každé hodnoty v seznamu. Stačí zadat do buňky následující vzorec:

ETNOSTI(A1:A10)

Funkce nám vrátí počet výskytů každé hodnoty, výsledkem bude:

3, 1, 2, 0, 2, 1, 0, 1, 0, 0
Tj. první číslo – 2 – se v souboru vyskytuje 3x, číslo 3 jedenkrát, číslo 5 dvakrát. Jelikož jsme již jednou četnost pro číslo 2 počítali, pro tentokrát se nám navrátí pro jeho četnost nula.

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: