Excel funkce CORREL

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce CORREL v Excelu slouží k výpočtu korelace mezi dvěma datovými sadami. Korelace je statistický vztah mezi dvěma proměnnými, který vyjadřuje, jak jsou tyto proměnné vzájemně závislé. Korelace se pohybuje mezi -1 a 1, kde hodnota -1 znamená dokonalou negativní korelaci, hodnota 1 dokonalou pozitivní korelaci a hodnota 0 znamená nezávislost.

Pro výpočet korelace pomocí funkce CORREL je třeba vybrat dvě proměnné, které chceme porovnat. Tyto proměnné musí být v Excelu uloženy vedle sebe v jednom sloupci nebo v jedné řadě. Poté stačí použít funkci CORREL a jako argumenty zvolit rozsah buněk s jednotlivými proměnnými.

Příklady využití funkce CORREL v Excelu:

  1. Analýza finančních ukazatelů: Funkce CORREL může být použita k analýze vztahu mezi dvěma finančními ukazateli, jako jsou například výnosnost investic a míra růstu tržeb.
  2. Marketingový výzkum: Funkce CORREL může být použita k analýze vztahu mezi dvěma faktory, jako jsou například preference zákazníků a míra prodeje.
  3. Vědecký výzkum: Funkce CORREL může být použita k analýze vztahu mezi dvěma proměnnými, jako jsou například množství srážek a úrovně znečištění ovzduší.

Vzorec pro výpočet korelace pomocí funkce CORREL v Excelu:

=CORREL(matice1; matice2)

Kde „matice1“ a „matice2“ jsou rozsahy buněk obsahující proměnné, které chceme porovnat.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: