Excel funkce COUNTBLANK

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce COUNTBLANK v Excelu slouží k počítání prázdných buněk v rozsahu, který specifikujeme jako argument funkce. Tato funkce je užitečná především v případech, kdy potřebujeme zjistit počet buněk v našem datovém souboru, které neobsahují žádnou hodnotu.

Syntaxe funkce COUNTBLANK je následující:

=COUNTBLANK(oblast)

Kde „oblast“ představuje rozsah buněk, v němž chceme počítat prázdné buňky.

Například, pokud máme následující tabulku s výsledky testů studentů:

Jméno Test 1 Test 2 Test 3
Jan 85 70
Marie 75 80
Petr 90 92
Eva 65 80 85

Chceme-li spočítat počet prázdných buněk v tomto rozsahu, použijeme funkci COUNTBLANK následujícím způsobem:

=COUNTBLANK(B2:D5)

Výsledkem bude hodnota 3, což znamená, že v našem rozsahu jsou tři prázdné buňky.

Dalším příkladem využití funkce COUNTBLANK může být situace, kdy chceme zjistit, kolik prázdných řádků nebo sloupců máme v našem datovém souboru. V takovém případě můžeme použít funkci COUNTBLANK na celý řádek nebo sloupec.

Například, pokud máme následující tabulku s daty:

Jméno Věk Pohlaví
Jan 25 M
Marie 33 Ž
Petr M
Eva 40 Ž

Chceme-li zjistit počet řádků s prázdnými buňkami, můžeme použít funkci COUNTBLANK na celý řádek:

=COUNTBLANK(A2:C2)

Tím získáme počet prázdných buněk v řádku, což nám napoví, kolik řádků v našem souboru obsahuje prázdné buňky.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: