Excel funkce COUNTIF

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce COUNTIF v Excelu slouží k počítání počtu buněk v rozsahu, které splňují zadaný kritérium. Kritérium může být textový řetězec nebo číselná hodnota a lze ho zadat jako text přímo do funkce nebo jako odkaz na jinou buňku obsahující kritérium.

Syntaxe funkce je následující:

=COUNTIF(oblast;kritérium) kde:

  • oblast je oblast buněk, ve které chceme spočítat neprázdné buňky
  • kritérium jsou kritéria ve formě čísla, výrazu nebo textu definující buňky, které budou spočítány.

Příklad použití:

Máme seznam studentů a jejich známek v několika předmětech. Chceme zjistit počet studentů, kteří získali v matematice lepší než průměrnou známku. Průměrnou známku vypočítáme pomocí funkce AVERAGE a poté použijeme funkci COUNTIF pro spočítání počtu studentů s vyšší známkou:

=COUNTIF(B2:B10,“>“&AVERAGE(B2:B10))

Výsledkem funkce bude počet studentů, kteří získali lepší známku než průměrná známka v rozsahu B2:B10.

Další příklad použití může být například spočítání počtu objednávek nad určitou hodnotu v seznamu objednávek. Pokud máme seznam objednávek v rozsahu A2:B20, kde sloupec A obsahuje názvy produktů a sloupec B obsahuje ceny, můžeme použít následující vzorec pro spočítání počtu objednávek nad 1000 Kč:

=COUNTIF(B2:B20,“>1000″)

Funkce spočítá počet buněk v rozsahu B2:B20, které obsahují číslo větší než 1000.

Funkce COUNTIF může být také použita k hledání shody s textovým řetězcem. Pokud například máme seznam jmen v rozsahu A2:A10 a chceme spočítat počet výskytů určitého jména, můžeme použít následující vzorec:

=COUNTIF(A2:A10,“Jan“)

Funkce spočítá počet buněk v rozsahu A2:A10, které obsahují textový řetězec „Jan“.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: