Excel funkce COUNTIFS

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce COUNTIFS v Excelu slouží k počítání počtu buněk, které splňují více podmínek současně. Tuto funkci lze použít v mnoha různých situacích, kde je potřeba spočítat počet buněk podle více kritérií.

Syntaxe funkce COUNTIFS vypadá následovně:

=COUNTIFS(oblast_kritérií1, kritérium1, oblast_kritérií2, kritérium2, …)

kde:

  • oblast_kritérií1, oblast_kritérií2, … jsou jednotlivé rozsahy buněk, ve kterých hledáme odpovídající hodnoty
  • kritérium1, kritérium2, … jsou podmínky, které musí být splněny, aby byla buňka započítána do výsledku

Například, pokud chceme spočítat počet studentů ve třídě, kteří dostali lepší známku než 3 a zároveň mají méně než 5 absencí, můžeme použít následující vzorec:

=COUNTIFS(B2:B20, „>3“, C2:C20, „<5“)

Funkce spočítá počet buněk v rozsahu B2:B20, které obsahují hodnotu větší než 3, a zároveň jsou splněny podmínky pro rozsah C2:C20, kde hodnota musí být menší než 5.

Další příklad využití může být například spočítání počtu zaměstnanců ve firmě, kteří pracují na oddělení IT a jejich plat je vyšší než 2000 EUR. Pro tento příklad můžeme použít následující vzorec:

=COUNTIFS(B2:B20, „IT“, C2:C20, „>2000“)

Funkce spočítá počet buněk v rozsahu B2:B20, které obsahují hodnotu „IT“, a zároveň jsou splněny podmínky pro rozsah C2:C20, kde hodnota musí být vyšší než 2000.

Funkce COUNTIFS může být použita s libovolným počtem rozsahů a kritérií, takže umožňuje velkou flexibilitu při počítání počtu buněk podle více kritérií současně.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: