Excel funkce COVARIANCE.S

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce COVARIANCE.S v Excelu slouží k výpočtu nezkreslené vzorkové kovariance mezi dvěma sady dat. Kovariance je míra, která určuje, jak jsou dvě proměnné lineárně závislé na sobě – tzn. jak společně se mění. Použití této funkce může být užitečné při analýze finančních dat, při analýze rizikovosti investic nebo při srovnání výkonnosti dvou investičních fondů.

Syntaxe funkce COVARIANCE.S v Excelu vypadá následovně:

=COVARIANCE.S(matice1; matice2)

Obě sady dat musí být stejně dlouhé a mohou být zadané buď jako rozsah buněk, nebo jako pole konstant. Funkce vrátí hodnotu nezkreslené vzorkové kovariance.

Příklady využití funkce COVARIANCE.S v Excelu:

  1. Vypočtení kovariance mezi dvěma akciovými tituly

Máme následující data o vývoji cen akciových titulů dvou společností v průběhu posledních deseti měsíců:

Měsíc Společnost A Společnost B
1 10 12
2 12 14
3 15 16
4 11 13
5 9 10
6 14 15
7 16 18
8 18 20
9 19 21
10 20 23

Chceme vypočítat kovarianci mezi cenami akcií společností A a B. Použijeme funkci COVARIANCE.S následujícím způsobem:

=COVARIANCE.S(B2:B11; C2:C11)

Výsledkem bude nezkreslená vzorková kovariance mezi těmito daty.

  1. Srovnání rizikovosti dvou investičních fondů

Máme k dispozici historická data o vývoji výnosnosti dvou investičních fondů v posledních pěti letech. Chceme porovnat rizikovost těchto fondů na základě kovariance jejich výkonnosti. Použijeme funkci COVARIANCE.S následujícím způsobem:

=COVARIANCE.S(B2:B61; C2:C61)

Výsledkem bude nezkreslená vzorková kovariance mezi výkonností dvou investičních fondů.

Rozdílem mezi funkcí COVARIANCE.S a COVARIANCE.P je v použité metodě pro výpočet kovariance. Funkce COVARIANCE.S používá výběrovou kovarianční matici pro výpočet, což je vhodné, pokud máme pouze část celkové populace k dispozici. Na druhé straně funkce COVARIANCE.P používá populační kovarianční matici pro výpočet, což je vhodné, pokud máme k dispozici úplnou populaci.

Pokud je tedy k dispozici celá populace, měli bychom použít funkci COVARIANCE.P, zatímco pokud máme pouze výběr z populace, je vhodnější použít funkci COVARIANCE.S.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: