Excel funkce DEVSQ

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce DEVSQ v Excelu slouží k výpočtu součtu druhých mocnin odchylek od průměru zadaného výběru. Tato funkce se často používá v statistické analýze, zejména při výpočtu rozptylu a směrodatné odchylky.

Syntaxe funkce DEVSQ je velmi jednoduchá. Stačí zadat rozsah buněk obsahujících hodnoty, pro které chceme vypočítat součet druhých mocnin odchylek od průměru. Výsledkem je číslo reprezentující součet těchto odchylek.

Příklad použití funkce DEVSQ:

Mějme následující výběr hodnot: 5, 6, 7, 8, 9. Průměr tohoto výběru je 7. Pro výpočet součtu druhých mocnin odchylek od průměru použijeme funkci DEVSQ následovně: =DEVSQ(A1:A5,7)

Výsledek bude 10, což znamená, že součet druhých mocnin odchylek od průměru je 10.

Další příklad využití funkce DEVSQ může být například při analýze výkonnosti portfolia investic. Použitím funkce DEVSQ můžeme vypočítat celkovou odchylku jednotlivých aktiv z portfolia od jeho průměru, což nám umožní posoudit, jak dobře portfolium výkonnostně vypadá.

Je důležité si uvědomit, že výsledek funkce DEVSQ není směrodatná odchylka, ale pouze součet druhých mocnin odchylek od průměru. Pro výpočet směrodatné odchylky je nutné použít další funkci, například SQRT (pro výpočet druhé odmocniny z výsledku DEVSQ).


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: