Excel funkce EXPON.DIST

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce EXPON.DIST v Excelu se používá k výpočtu pravděpodobnosti exponenciálního rozdělení. Exponenciální rozdělení popisuje časové intervaly mezi událostmi, které se vyskytují náhodně a nezávisle na sobě. Tato funkce umožňuje vypočítat pravděpodobnost, že náhodná veličina nabývající exponenciálního rozdělení bude menší nebo rovna zadané hodnotě x.

Syntaxe funkce EXPON.DIST vypadá následovně:

=EXPON.DIST(x; lambda; kumulativní)

Argumenty funkce:

  • x: hodnota pro výpočet pravděpodobnosti (nezáporné číslo)
  • lambda: parametr exponenciálního rozdělení (kladné číslo)
  • kumulativní: logická hodnota určující, zda hodnota, kterou chceme pro funkci vrátit je : kumulativní distribuční funkcí (PRAVDA) nebo funkcí hustoty pravděpodobností (NEPRAVDA)

Například, chceme-li vypočítat pravděpodobnost, že čas mezi dvěma událostmi (v min) bude menší nebo roven 5 minutám, pokud máme exponenciální rozdělení s parametrem exponenciálního rozdělení 0,5, použijeme následující vzorec:

=EXPON.DIST(5; 0,5; PRAVDA)

Výsledek je 0,9179 což znamená, že pravděpodobnost, že čas mezi dvěma událostmi bude menší nebo roven 5 minutám, je 91,79 %.

Další příklady využití funkce EXPON.DIST mohou zahrnovat analýzu doby čekání na zákaznické zpracování, dobu života elektronických komponent nebo dobu mezi výskytem náhodných událostí.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: