Excel funkce F.DIST.RT

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce F.DIST.RT v Excelu je statistická funkce, která vypočítává pravděpodobnost toho, že hodnota náhodného jevu (vzorku) při použití F-rozdělení je menší nebo rovna dané hodnotě. Tato funkce je často používána ve statistické analýze a testování hypotéz.

Syntaxe funkce F.DIST.RT je následující:

=F.DIST.RT(x, volnost1, volnost2)

  • x: Hodnota, pro kterou chcete vypočítat pravděpodobnost. Musí být větší nebo rovna nule.
  • volnost1: Počet stupňů volnosti čitatelů F-rozdělení. Musí být větší než nula.
  • volnost2: Počet stupňů volnosti jmenovatelů F-rozdělení. Musí být větší než nula.

Příklad 1: Máme dvě skupiny studentů, A a B, a chceme zjistit, zda jsou jejich výsledky statisticky významné. Po provedení testu získáme hodnotu F-ratio (F-poměru) 2.5. Chceme vypočítat pravděpodobnost toho, že získaný F-poměr je menší nebo roven 2.5. Použijeme funkci F.DIST.RT s hodnotami:

=F.DIST.RT(2,5; 10; 15)

Výsledek bude pravděpodobnost, že získaný F-poměr je menší nebo roven 2;5 pro dané stupně volnosti.

Příklad 2: Předpokládejme, že máme skupinu studentů a chceme zjistit, jaká je pravděpodobnost, že jejich výsledky jsou náhodně rozdělené. Po provedení testu získáme hodnotu F-poměru 0,8. Chceme vypočítat pravděpodobnost, že získaný F-poměr je menší nebo roven 0,8. Použijeme funkci F.DIST.RT s hodnotami:

=F.DIST.RT(0,8; 5; 8)

Výsledek bude pravděpodobnost, že získaný F-poměr je menší nebo roven 0.8 pro dané stupně volnosti.

Takto můžete použít funkci F.DIST.RT v Excelu pro výpočet pravděpodobnosti na základě F-rozdělení.

Funkce F.DIST.RT v Excelu vrací hodnotu pravostranného rozdělení pravděpodobnosti, tedy pravděpodobnost, že hodnota náhodného jevu je menší nebo rovna určité hodnotě. Používá se pro výpočet pravděpodobnosti, když máme danou hodnotu F-poměru a počet stupňů volnosti a chceme zjistit, jaká je pravděpodobnost, že hodnota F-poměru je menší nebo rovna této hodnotě.

Pravostranné rozdělení pravděpodobnosti se zaměřuje na pravděpodobnost, že hodnota náhodného jevu je větší nebo rovna dané hodnotě. Používá se v situacích, kdy máme zájem o měření, které by mělo být větší nebo rovno určitému limitu. Například při testování kvality výrobního procesu se můžeme zajímat o pravděpodobnost, že výrobní proces produkuje méně vadných kusů než určitý limit.

Funkce F.DIST v Excelu na druhou stranu vrací hodnotu levostranného rozdělení pravděpodobnosti, tedy pravděpodobnost, že hodnota náhodného jevu je větší nebo rovna určité hodnotě. Používá se pro výpočet pravděpodobnosti, když máme danou hodnotu F-poměru a počet stupňů volnosti a chceme zjistit, jaká je pravděpodobnost, že hodnota F-poměru je větší nebo rovna této hodnotě.

 


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: