Excel funkce F.TEST

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Syntaxe funkce F.TEST v Excelu je následující:

=F.TEST(matice1, matice2)
Power Query

Kde:

  • matice1 představuje první sadu hodnot.
  • matice2 představuje druhou sadu hodnot.

F.TEST v Excelu se používá pro porovnání rozptylů (neboli variability) dvou různých sad dat a vrací pravděpodobnost, že tyto dvě sady dat mají stejný rozptyl.

Představme si, že jste učitelem a potřebujete porovnat výsledky dvou různých tříd na stejném testu. Máte výsledky jednotlivých studentů pro každou třídu, ale chcete zjistit, zda se rozptyl těchto výsledků významně liší mezi třídami, tj. zda jsou studenti napříč třídami v průměru stejně úspěšní, nebo zda má některá ze tříd méně nebo naopak více úspěšné studenty, než je průměr.

Pokud F-TEST vrátí malou hodnotu (obecně řečeno, hodnotu menší než 0,05, tedy nižší než je hladina významnosti), znamená to, že rozdíl ve varianci je statisticky významný – tedy by mohl být rozdíl mezi třídami. Pokud je naopak hodnota větší než 0,05, rozdíly ve varianci nejsou pravděpodobně statisticky významné, a tak byste mohli usuzovat, že se třídy neliší v jejich výsledcích.

Předpokládejme, že máme dvě třídy – třídu A a třídu B. Výsledky jednotlivých studentů z obou tříd na stejném testu jsou následující (seřazené ve sloupcích A a B pod sebou):

Třída A: 95, 90, 85, 80, 75, 70, 65, 60
Třída B: 95, 80, 18, 19, 9, 10, 90, 80

Můžeme použít F.TEST na porovnání těchto dvou sad dat následovně:

=F.TEST(A2:A8;B2:B8)
Power Query

Výsledkem bude hodnota 0,007, která je nižší než hladina významnosti 0,05, tedy můžeme říci, že výsledky testu v obou třídách jsou statisticky významně odlišné.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *