Excel funkce FISHERINV

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce FISHERINV v Excelu se používá k provedení inverzní transformace k Fisherově z-transformaci. Tedy pokud máte hodnotu, která byla převedena pomocí Fisherovy transformace a chcete získat původní hodnotu, můžete použít funkci FISHERINV.

Syntaxe funkce je následující:

=FISHERINV(y)
Power Query

Kde y je hodnota, kterou chcete převést zpět na původní hodnotu pomocí inverzní Fisherovy transformace.

Využití funkce v praxi

Pokračujeme v příkladu z předchozího příspěvku o funkci FISHER.

Jste psycholog a provedli jste studii korelace mezi úrovní stresu a kvalitou spánku. Pomocí Fisherovy transformace jste převedli Pearsonův korelační koeficient na z-hodnotu.

Předpokládejme, že jste nyní v situaci, kdy potřebujete zjistit, jaký byl původní korelační koeficient získaný z těchto dat. Zde vstupuje do hry funkce FISHERINV.

Máte z-hodnotu 1,09861229 a chcete získat zpět původní korelační koeficient. Do buňky v Excelu zadáte =FISHERINV(1,09861229). Funkce FISHERINV vrátí hodnotu 0,8, která je původní hodnota Pearsonova korelačního koeficientu.

Je důležité poznamenat, že funkce FISHER a FISHERINV se používají společně pro převod mezi hodnotami korelačních koeficientů a z-hodnotami. Obě funkce mohou být užitečné pro pokročilejší statistickou analýzu v akademickém a výzkumném kontextu


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: