Excel funkce GAMMA.INV

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Syntaxe je následující:

GAMMA.INV(pravděpodobnost; alfa; beta)
Power Query

Kde:

  • pravděpodobnost: Kumulativní pravděpodobnost spojená s gama distribucí.
  • alfa: Parametr alfa pro gama distribuci.
  • beta: Parametr beta pro gama distribuci.

Popis funkce:

Funkce GAMMA.INV v Excelu vrací inverzní hodnotu (kvantil) gama distribuce pro danou pravděpodobnost. Jinými slovy, pokud znáte kumulativní pravděpodobnost a parametry gama distribuce (alfa a beta), tato funkce vám řekne, jaká hodnota x je spojena s touto pravděpodobností.

Příklad využití:

Představte si, že máte za úkol určit dobu životnosti stroje v továrně na základě historických dat. Na základě těchto dat jste odhadli parametry alfa a beta pro gama distribuci, která popisuje životnost stroje. Chcete zjistit, kolik hodin stroj pravděpodobně vydrží bez poruchy s 90% pravděpodobností.

Reálný příklad:

Marek je inženýr a chtěl by zjistit, kolik hodin pravděpodobně nově instalovaný stroj v továrně vydrží bez poruchy s 90% jistotou. Na základě historických dat z podobných strojů ví, že parametry alfa a beta pro gama distribuci jsou 7 a 600, respektive. Aby získal svou odpověď, vloží do Excelu:

=GAMMA.INV(0.9; 7; 600)

Výsledek mu ukáže hodnotu x (v hodinách), po kterou je pravděpodobné, že stroj vydrží bez poruchy s 90% jistotou. Tyto informace může Marek využít k plánování preventivní údržby a optimalizaci provozních procesů v továrně.

Marek dostane výsledek 6319 hodin. To znamená, že nově instalovaný stroj bude pravděpodobně vyžadovat servis nebo údržbu po 6319 hodinách provozu.

Tohle informace je pro Marka velmi cenná. Pokud ví, že stroj pravděpodobně vyžaduje údržbu po 6319 hodinách, může se proaktivně připravit, objednat potřebné náhradní díly a naplánovat údržbu tak, aby to mělo co nejmenší dopad na výrobní proces.

Shrnutí

Funkce GAMMA.INV v Excelu je silným nástrojem pro odhadování a predikci v oblasti statistiky a pravděpodobnosti. Pomáhá nám pochopit, kdy může určitý jev nebo událost nastat na základě zadané pravděpodobnosti, což je užitečné v mnoha různých aplikacích, od průmyslové výroby až po lékařský výzkum.

Ať už jste začátečník nebo zkušený uživatel Excelu, doufám, že tento příklad vám ukázal, jak můžete tuto funkci využít ve vašem každodenním životě nebo v profesních aplikacích.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *