Excel funkce SUBTOTAL

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SUBTOTAL v Excelu je užitečný nástroj, který umožňuje provádět různé výpočty, jako je součet, průměr, počet, minimum a maximum, na základě zadaného rozsahu buněk. Tato funkce je velmi flexibilní a začátečníkům přátelská, protože dokáže automaticky ignorovat skryté řádky a další funkce SUBTOTAL v daném rozsahu.

Syntaxe funkce SUBTOTAL je následující:

SUBTOTAL(funkce_kód, rozsah1, [rozsah2], …)

Kde:

  • funkce_kód: číslo, které určuje, jaký druh výpočtu chcete provést (součet, průměr, počet, minimum, maximum atd.).
  • rozsah1: první sada buněk, na které chcete funkci aplikovat.
  • [rozsah2], …: další sad(y) buněk, na které chcete funkci aplikovat (nepovinné).

Příklady využití funkce SUBTOTAL:

  1. Součet: Chcete-li zjistit součet hodnot v rozsahu A1:A10, použijete následující vzorec: =SUBTOTAL(9, A1:A10)
  2. Průměr: Chcete-li zjistit průměr hodnot v rozsahu A1:A10, použijete následující vzorec: =SUBTOTAL(1, A1:A10)
  3. Počet: Chcete-li zjistit počet buněk v rozsahu A1:A10, které obsahují čísla, použijete následující vzorec: =SUBTOTAL(2, A1:A10)
  4. Minimum: Chcete-li najít nejmenší hodnotu v rozsahu A1:A10, použijete následující vzorec: =SUBTOTAL(5, A1:A10)
  5. Maximum: Chcete-li najít největší hodnotu v rozsahu A1:A10, použijete následující vzorec: =SUBTOTAL(4, A1:A10)

Tyto příklady ilustrují základní využití funkce SUBTOTAL. Tato funkce se hodí zejména v situacích, kdy potřebujete provádět výpočty na dynamických nebo filtrovaných datech, protože automaticky zohledňuje skryté řádky.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: