Excel funkce SUMA (SUM)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SUM (nebo „SUMA“ v některých jazykových verzích Excelu) je základní matematická funkce, která umožňuje sčítat hodnoty zadaného rozsahu buněk nebo jednotlivých čísel. Tato funkce je jednoduchá na použití a velmi užitečná pro začátečníky i pokročilé uživatele.

Syntaxe funkce SUM je následující:

SUM(číslo1, [číslo2], …)

Kde:

  • číslo1: první číslo nebo rozsah buněk, které chcete sečíst.
  • [číslo2], …: další číslo nebo rozsah(y) buněk, které chcete sečíst (nepovinné).

Příklady využití funkce SUM:

  1. Sčítání dvou čísel: Chcete-li sečíst čísla 5 a 10, použijete následující vzorec: =SUM(5, 10)
  2. Součet hodnot v rozsahu buněk: Chcete-li zjistit součet hodnot v rozsahu A1:A10, použijete následující vzorec: =SUM(A1:A10)
  3. Součet hodnot z více rozsahů buněk: Chcete-li sečíst hodnoty v rozsazích A1:A10 a B1:B10, použijete následující vzorec: =SUM(A1:A10, B1:B10)

Porovnání s tradičním sčítáním a AUTOSUM:

  1. Tradiční sčítání: Tradiční sčítání zahrnuje zadání matematického výrazu do buňky, jako např. „=A1 + A2 + A3“. Tento způsob je vhodný pro sčítání malého množství čísel, ale pro delší seznamy čísel je nepraktický.
  2. AUTOSUM: AUTOSUM je funkce Excelu, která automaticky vytvoří vzorec SUM pro zadaný rozsah buněk. Chcete-li použít AUTOSUM, vyberte buňku, kterou chcete výsledek součtu zobrazit, klikněte na tlačítko „∑“ na panelu nástrojů a poté vyberte požadovaný rozsah buněk. Excel pak automaticky vytvoří a vloží vzorec SUM pro zadaný rozsah.

Funkce SUM je jednodušší a flexibilnější než tradiční sčítání a umožňuje sčítat hodnoty z více buněk nebo rozsahů buněk. AUTOSUM je užitečný nástroj, který urychluje proces vytváření vzorců pro sčítání, průměry a jiné základní matematické funkce.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: