Excel funkce SUMIF

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SUMIF v Excelu je užitečná pro podmíněné sčítání hodnot v rozsahu buněk na základě určitého kritéria. Pomocí této funkce můžete sečítat hodnoty, které splňují zadanou podmínku, například hodnoty větší než určité číslo, hodnoty rovné určitému textu atd.

Syntaxe funkce SUMIF je následující:

SUMIF(rozsah, kritérium, [součet_rozsah])

Kde:

  • rozsah: rozsah buněk, ve kterém chcete vyhodnotit kritérium.
  • kritérium: podmínka, kterou musí splňovat buňky v rozsahu pro sčítání.
  • [součet_rozsah]: nepovinný rozsah buněk, který obsahuje hodnoty, které chcete sečíst. Pokud není tento argument uveden, budou sečítány hodnoty z buněk v „rozsahu“.

Příklady využití funkce SUMIF:

  1. Součet hodnot větších než 10: Chcete-li sečíst hodnoty v rozsahu A1:A10, které jsou větší než 10, použijete následující vzorec: =SUMIF(A1:A10, „>10“)
  2. Součet hodnot rovných textu „jablko“: Chcete-li sečíst počet kusů ovoce „jablko“ v rozsahu A1:A10, když součet je v rozsahu B1:B10, použijete následující vzorec: =SUMIF(A1:A10, „jablko“, B1:B10)
  3. Součet hodnot menších nebo rovných 500: Chcete-li sečíst hodnoty v rozsahu A1:A10, které jsou menší nebo rovné 500, použijete následující vzorec: =SUMIF(A1:A10, „<=500“)

Funkce SUMIF je jednoduchá na použití a může být pro začátečníky užitečná v situacích, kdy potřebují provést podmíněné sčítání hodnot v tabulce na základě určitého kritéria.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *