Excel funkce SUMX2MY2

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SUMX2MY2 (v češtině SUMX2MY2) v Excelu slouží k výpočtu součtu rozdílů čtverců hodnot dvou rozsahů buněk. Tato funkce může být užitečná například při výpočtech v oblasti statistiky nebo při práci s geometrickými údaji.

Syntaxe funkce SUMX2MY2 je následující:

SUMX2MY2(rozsah1, rozsah2)

Kde:

  • rozsah1: první rozsah buněk, které chcete použít pro výpočet.
  • rozsah2: druhý rozsah buněk, které chcete použít pro výpočet.

Funkce SUMX2MY2 vypočítá součet rozdílů čtverců hodnot dvou rozsahů buněk podle vzorce: ∑((rozsah1)^2 – (rozsah2)^2).

Příklady využití funkce SUMX2MY2:

  1. Součet rozdílů čtverců dvou seznamů hodnot: Máte dva seznamy hodnot v rozsazích A1:A3 a B1:B3. Chcete-li vypočítat součet rozdílů čtverců těchto seznamů hodnot, použijete následující vzorec: =SUMX2MY2(A1:A3, B1:B3)
  2. Součet rozdílů čtverců dvou vektorů: Máte dva vektory s hodnotami v rozsazích A1:A3 a B1:B3. Chcete-li vypočítat součet rozdílů čtverců těchto vektorů, což může být součástí výpočtu geometrických úloh, použijete následující vzorec: =SUMX2MY2(A1:A3, B1:B3)

Funkce SUMX2MY2 je jednoduchá na použití a může být pro začátečníky užitečná při výpočtech, které zahrnují součet rozdílů čtverců hodnot dvou rozsahů buněk.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *