Excel funkce SUMXMY2

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce SUMXMY2 v Excelu slouží k výpočtu součtu čtverců rozdílů hodnot dvou rozsahů buněk. Tato funkce může být užitečná například při výpočtech v oblasti statistiky, geometrie nebo při analýze rozdílů mezi dvěma datasety.

Syntaxe funkce SUMXMY2 je následující:

SUMXMY2(rozsah1, rozsah2)

Kde:

  • rozsah1: první rozsah buněk, které chcete použít pro výpočet.
  • rozsah2: druhý rozsah buněk, které chcete použít pro výpočet.

Funkce SUMXMY2 vypočítá součet čtverců rozdílů hodnot dvou rozsahů buněk podle vzorce: ∑((rozsah1 – rozsah2)^2).

Příklady využití funkce SUMXMY2:

  1. Součet čtverců rozdílů dvou seznamů hodnot: Máte dva seznamy hodnot v rozsazích A1:A3 a B1:B3. Chcete-li vypočítat součet čtverců rozdílů těchto seznamů hodnot, použijete následující vzorec: =SUMXMY2(A1:A3, B1:B3)
  2. Součet čtverců rozdílů dvou vektorů: Máte dva vektory s hodnotami v rozsazích A1:A3 a B1:B3. Chcete-li vypočítat součet čtverců rozdílů těchto vektorů, což může být součástí výpočtu geometrických úloh, použijete následující vzorec: =SUMXMY2(A1:A3, B1:B3)

Funkce SUMXMY2 je jednoduchá na použití a může být pro začátečníky užitečná při výpočtech, které zahrnují součet čtverců rozdílů hodnot dvou rozsahů buněk.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *