Excel funkce TG (TAN)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce TAN v Excelu vypočítává tangens úhlu ve stupních. Tangens je poměr mezi protilehlou a přilehlou stranou pravouhlého trojúhelníka. Tato funkce je často používána v matematice, geometrii a fyzice.

Syntaxe funkce TAN je následující:

=TAN(radians)

Kde „radians“ je úhel ve stupních, který chcete převést na tangens.

Pokud potřebujete vypočítat tangens úhlu ve stupních, můžete použít kombinaci funkcí TAN a RADIANS:

=TAN(RADIANS(stupne))

Kde „stupne“ je úhel ve stupních.

Příklady využití:

  1. V trigonometrii: Pokud znáte úhel ve stupních a jednu stranu pravouhlého trojúhelníka, můžete použít funkci TAN k výpočtu druhé strany.
  2. V navigaci: Vypočítání vzdálenosti mezi dvěma body na Zemi pomocí zeměpisných souřadnic a výpočet směru mezi nimi.
  3. Ve fyzice: Vypočítání rychlosti a vzdálenosti při pohybu po šikmé rovině nebo určení úhlu naklonění předmětu.

Vždy si pamatujte, že funkce TAN pracuje s radiány, takže je třeba převést stupně na radiány pomocí funkce RADIANS.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: