Excel funkce USEKNOUT (TRUNC)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce USEKNOUT (v angličtině TRUNC) v Excelu je užitečná pro zkrácení číselných hodnot tím, že odstraní desetinná místa a ponechá celou část čísla. Tato funkce je obzvláště užitečná, když potřebujete pracovat s celými čísly a nechcete zaokrouhlit desetinná místa.

Syntaxe funkce USEKNOUT je následující:

=USEKNOUT(číslo; [počet_desetinných_míst])

Kde:

  • „číslo“ je hodnota, kterou chcete useknout.
  • „počet_desetinných_míst“ je volitelný argument, který určuje počet desetinných míst, která chcete ponechat. Pokud tento argument vynecháte, funkce automaticky odstraní všechna desetinná místa.

Příklady využití:

  1. Useknutí desetinných míst čísla: Představme si, že máte číslo 5,123 a chcete odstranit desetinná místa. Ve vaší buňce v Excelu byste napsali:

=USEKNOUT(5,123)

Tímto způsobem získáte hodnotu 5.

  1. Useknutí čísla na určitý počet desetinných míst: Pokud chcete useknout číslo na určitý počet desetinných míst, například na jedno desetinné místo, můžete použít následující vzorec:

=USEKNOUT(5,123; 1)

Tímto způsobem získáte hodnotu 5.1.

  1. Useknutí hodnot v buňkách: Pokud máte hodnotu, kterou chcete useknout, uloženou v buňce A1, pak ve vzorci použijete odkaz na tuto buňku a počet desetinných míst, které chcete ponechat:

=USEKNOUT(A1; 2)

Tímto způsobem získáte useknutou hodnotu uložené v buňce A1 na dvě desetinná místa.

Funkce USEKNOUT je užitečná v situacích, kdy potřebujete odstranit desetinná místa z číselných hodnot, aniž byste je zaokrouhlili.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: