Excel funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ v Excelu slouží k zaokrouhlení čísla na nejbližší liché číslo. Pokud vstupní číslo je již liché, pak funkce vrátí stejné číslo.

Syntaxe funkce je následující:

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(číslo)

Kde „číslo“ je číslo, které chcete zaokrouhlit na nejbližší liché číslo.

Například, pokud máte číslo 5.6 a chcete ho zaokrouhlit na nejbližší liché číslo, můžete použít funkci následovně:

=ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ(5.6)

Výsledkem bude číslo 5, protože 5 je nejbližší liché číslo ke 5.6.

Několik příkladů využití funkce ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ:

  • Pokud provádíte matematické výpočty a chcete, aby výsledky byly vždy lichá čísla, můžete použít funkci ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ.
  • Pokud máte seznam čísel a chcete vyfiltrovat pouze lichá čísla, můžete použít funkci ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ a porovnat výsledek s původním číslem. Pokud jsou stejné, pak je původní číslo liché.
  • Pokud provádíte analýzu dat a chcete vypočítat průměr pouze lichých čísel, můžete použít funkci ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ k zaokrouhlení každého čísla na nejbližší liché číslo a poté použít funkci PRŮMĚR na vypočítání průměru lichých čísel.
  • Pokud chcete vytvořit seznam čísel, které jsou lichá, můžete použít funkci SEKVENCE k vytvoření posloupnosti čísel a poté použít funkci ZAOKROUHLIT.NA.LICHÉ k zaokrouhlení každého čísla na nejbližší liché číslo.

0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: