Excel funkce ZAOKROUHLIT (ROUND)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce ZAOKROUHLIT (v angličtině ROUND) v Excelu je používána pro zaokrouhlení číselných hodnot na určitý počet desetinných míst. Tato funkce je užitečná, když potřebujete pracovat s čísly, která mají konkrétní počet desetinných míst, a zároveň zjednodušit výpočty nebo zlepšit čitelnost dat.

Syntaxe funkce ZAOKROUHLIT je následující:

=ZAOKROUHLIT(číslo; počet_desetinných_míst)

Kde:

  • „číslo“ je hodnota, kterou chcete zaokrouhlit.
  • „počet_desetinných_míst“ je počet desetinných míst, na které chcete číslo zaokrouhlit.

Příklady využití:

  1. Zaokrouhlení čísla na určitý počet desetinných míst: Představme si, že máte číslo 5,123 a chcete jej zaokrouhlit na dvě desetinná místa. Ve vaší buňce v Excelu byste napsali:

=ZAOKROUHLIT(5,123; 2)

Tímto způsobem získáte hodnotu 5,12.

  1. Zaokrouhlení čísla na celá čísla: Pokud chcete zaokrouhlit číslo na nejbližší celé číslo, nastavte počet desetinných míst na 0:

=ZAOKROUHLIT(5,123; 0)

Tímto způsobem získáte hodnotu 5.

  1. Zaokrouhlení hodnot v buňkách: Pokud máte hodnotu, kterou chcete zaokrouhlit, uloženou v buňce A1, pak ve vzorci použijete odkaz na tuto buňku a počet desetinných míst, na které chcete zaokrouhlit:

=ZAOKROUHLIT(A1; 1)

Tímto způsobem zaokrouhlíte hodnotu uloženou v buňce A1 na jedno desetinné místo.

Funkce ZAOKROUHLIT je užitečná v různých situacích, jako například při finančních výpočtech, kde je třeba zobrazit částky s pevným počtem desetinných míst, nebo při zpracování výsledků měření, kde je potřeba uvést přesnost na určité úrovni.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: