Excel Funkce FLOOR.MATH

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce FLOOR.MATH v Excelu zaokrouhluje číslo dolů na nejbližší násobek zadaného základu. Syntaxe této funkce je následující:

FLOOR.MATH(číslo, významnost, režim)
VB
  • číslo – povinný argument určující číslo, které chcete zaokrouhlit.
  • významnost – povinný argument určující základ, na který se číslo zaokrouhluje.
  • režim – volitelný argument určující způsob zaokrouhlení. Pokud není zadán, předpokládá se hodnota 0, což znamená, že se číslo zaokrouhluje směrem dolů.

Například funkce

=FLOOR.MATH(12,7; 5) 
VB

zaokrouhlí číslo 12.7 dolů na nejbližší násobek čísla 5, což je 10. Pokud bychom chtěli zaokrouhlit stejné číslo nahoru, použili bychom funkci CEILING.MATH. Funkce FLOOR.MATH může být užitečná například při zaokrouhlování časů na nejbližších 15 minut nebo při zaokrouhlování částek na nejbližších 5 Kč.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: