Excel Funkce SWITCH

Publikoval(a) Lubomír Rýgl dne

Funkce SWITCH v Excelu umožňuje testovat hodnotu jedné buňky a porovnat ji s několika různými hodnotami, abyste mohli vykonat různé akce v závislosti na výsledku porovnání. Syntaxe funkce SWITCH vypadá následovně:

SWITCH(hodnota; test1; výsledek1; test2; výsledek2; ...; výchozí_výsledek)
VB

Funkce SWITCH přijímá několik argumentů. Prvním argumentem je hodnota, kterou chcete testovat. Následující argumenty jsou postupně testy a výsledky. Pro každý test, pokud hodnota odpovídá testu, funkce vrátí odpovídající výsledek. Poslední argument, výchozí_výsledek, není povinný a určuje výchozí výsledek, který se použije, pokud hodnota neodpovídá žádnému z testů.

Zde je jednoduchý příklad funkce SWITCH:

=SWITCH(A1; 1; "Jedna"; 2; "Dva"; 3; "Tři"; "Něco jiného")
VB

Tento vzorec testuje hodnotu buňky A1. Pokud je hodnota rovna 1, funkce vrátí „Jedna“. Pokud je hodnota rovna 2, funkce vrátí „Dva“. Pokud je hodnota rovna 3, funkce vrátí „Tři“. Pokud hodnota neodpovídá žádnému z testů, vrátí se výchozí výsledek „Něco jiného“.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: