FVSCHEDULE

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

V Microsoft Excel, funkce FVSCHEDULE slouží k výpočtu budoucí hodnoty (Future Value, FV) jednorázového vkladu na základě konkrétního úrokového sazebníku.

Syntax funkce FVSCHEDULE je následující:

FVSCHEDULE(principal, schedule)
VB
  • principal – je počáteční hodnota vkladu (principal)
  • schedule – je úrokový sazebník ve formě matice, který obsahuje nominální úrokové míry pro každé úrokové období

Výsledkem funkce FVSCHEDULE bude budoucí hodnota (Future Value, FV) vkladu na konci posledního úrokového období. Tyto výsledky mohou být použity pro další finanční výpočty, jako např. výpočet výnosu z investice nebo kapitálových nákladů.

Například, pokud chcete spočítat budoucí hodnotu vkladu ve výši 100 000 Kč s nominálními úrokovými mírami 5% v 1. roce, 6% v 2. roce a 7% v 3. roce, funkce by vypadala následovně:

FVSCHEDULE(100000, {0.05, 0.06, 0.07})
VB

Výsledkem této funkce by bylo 107 815,1 Kč, což znamená, že po uplynutí 3 let s nominálními úrokovými mírami 5%, 6% a 7% bude budoucí hodnota vkladu 107 815,1 Kč.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: