HODINA

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce HODINA v programu Microsoft Excel slouží k extrakci hodinového času ze zadaného data a času. Tuto funkci můžete použít pro výpočet různých časových intervalů.

Syntaxe funkce HODINA

=HODINA(datum_a_čas)
VB
  • datum_a_čas – je datum a čas, ze kterého chcete získat hodinový čas.

Příklad použití funkce HODINA

Pokud chcete získat hodinový čas ze zadaného data a času, napište do buňky tento vzorec:

=HODINA("2.16.2023 14:30:45")
VB

Tento vzorec vypočítá hodinový čas ze zadaného datumu a času, a zobrazí ho v buňce. V tomto příkladu bude výsledkem hodnota 14. Funkce HODINA může být užitečná pro výpočet různých časových intervalů, jako je například výpočet počtu odpracovaných hodin nebo výpočet doby trvání určitého procesu v hodinách. Pokud máte například seznam událostí s datumy a časy, můžete pomocí funkce HODINA vypočítat, kolik hodin trvala každá událost, a poté vytvořit přehled, který zobrazí celkový počet odpracovaných hodin za určité období.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *