ISPMT

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

V Microsoft Excel, funkce ISPMT slouží k výpočtu výnosu z investice použitého na splacení úvěru nebo půjčky. Funkce ISPMT bere v úvahu nominální úrokovou míru, počet splátek a celkovou dobu trvání úvěru.

Syntax funkce ISPMT je následující:

ISPMT(rate, per, nper, pv)
VB
  • rate – nominální úroková míra
  • per – číslo splátky, pro kterou chcete spočítat výnos z investice
  • nper – počet celkových splátek
  • pv – hodnota úvěru

Výsledkem funkce ISPMT je výnos z investice pro zadaný úrok, dobu trvání a číslo splátky. Tyto výsledky mohou být použity pro další finanční výpočty, jako např. výpočet celkového výnosu z investice nebo celkových úroků.

Například, pokud chcete spočítat výnos z investice pro splátku č. 5 z úvěru ve výši 10 000 Kč s nominální úrokovou mírou 5% a celkovým počtem splátek 12, funkce by vypadala následovně:

ISPMT(0.05, 5, 12, 10000)
VB

Výsledkem této funkce by bylo -41,67, což znamená, že pro splátku č. 5 by bylo použito 41,67 Kč z výnosu z investice na splacení úvěru


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: