Excel Funkce KOMBINACE (COMBIN)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce KOMBINACE v Excelu slouží k výpočtu počtu kombinací bez opakování z určitého počtu prvků.

Syntaxe této funkce je následující:

=KOMBINACE(počet; volby)
VB

Parametr „počet“ značí celkový počet prvků, ze kterých můžeme vybírat, a „volby“ určuje, kolik prvků budeme vybírat. Funkce KOMBINACE následně spočítá počet výběrů kombinací, které můžeme z daného počtu prvků s daným počtem výběrů vytvořit.

Například, pokud chceme spočítat počet možností, jak vybrat 3 ze 5 různých prvků, můžeme použít následující vzorec:

=KOMBINACE(5;3)
VB

V tomto případě je celkový počet prvků 5 a vybíráme 3 prvky. Funkce KOMBINACE nám tedy vrátí hodnotu 10, což znamená, že existuje 10 různých kombinací, jak vybrat 3 prvky z 5 různých prvků.

Funkce KOMBINACE se často používá například v oblasti pravděpodobnosti a statistiky, kde nám umožňuje spočítat počet možných kombinací, které vedou k určitému výsledku.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: