Excel Funkce LOG (LOG10)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce LOG (Anglicky LOG10) v Excelu vypočítává dekadický logaritmus zadaného čísla. To znamená, že vypočítá, na kolik desítek je třeba umocnit číslo 10, aby se získalo dané číslo.

Syntaxe funkce LOG

=LOG(číslo)
VB
  • číslo – je číslo, pro které chceme vypočítat dekadický logaritmus.

Příklad využití funkce LOG

Máme číslo 1000 a chceme zjistit, kolikrát je třeba umocnit číslo 10, aby se získalo toto číslo. Pomocí funkce LOG to můžeme udělat takto:

=LOG(1000)
VB

Výsledkem bude 3, což znamená, že je třeba umocnit číslo 10 na třetí, aby se získalo číslo 1000.

Pro začátečníka je důležité si uvědomit, že dekadický logaritmus je matematická funkce, která se používá především v oblastech jako jsou fyzika, matematika nebo statistika. Může se použít například při výpočtu pH roztoku nebo při určování stáří hornin pomocí radioaktivního rozpadu. Funkce LOG v Excelu umožňuje snadno vypočítat dekadický logaritmus čísla bez nutnosti ručního počítání.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *