Excel Funkce LOGZ (LOG)

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce LOGZ (Anglicky LOG) v Excelu slouží k výpočtu logaritmu čísla v základu, který si uživatel může zvolit.

Syntaxe funkce LOGZ

=LOGZ(číslo; [základ])
VB

Parametr „číslo“ je povinný a značí hodnotu, jejíž logaritmus se má vypočítat. Parametr „základ“ je volitelný a určuje základ logaritmu, pokud není uveden, výchozí hodnotou je základ 10.

Příklad použití funkce LOGZ

Příklad využití funkce LOGZ: Pokud chceme vypočítat logaritmus čísla 100 v základu 10, můžeme použít následující vzorec:

=LOGZ(100;10)
VB

Výsledkem bude 2, což odpovídá tomu, že 10 na druhou je rovno 100. Funkce LOGZ může být užitečná například při výpočtech pravděpodobnosti nebo při analýze dat.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: