MINUTA

Publikoval(a) Štěpán Ficík dne

Funkce MINUTA v programu Microsoft Excel slouží k získání počtu minut pro zadaný čas.

Syntaxe funkce MINUTA

=MINUTA(čas)
VB
  • čas – je čas, pro který chcete získat počet minut. Příklad použití funkce MINUTA v Excelu:

Pokud chcete získat počet minut pro zadaný čas, například pro čas 15:35, napište do buňky tento vzorec:

=MINUTA("15:35")
VB

Tento vzorec vypočítá počet minut pro zadaný čas, a zobrazí ho v buňce. V tomto příkladu bude výsledkem hodnota 35, protože zadaný čas je 15:35. Funkce MINUTA může být užitečná pro různé výpočty, jako je například sledování času stráveného na různých úkolech. Například, pokud máte seznam úkolů se sloupcem pro čas, můžete pomocí funkce MINUTA získat počet minut strávených na každém úkolu a vytvořit graf, který vám ukáže, jaký úkol zabral nejvíce času. Tento přístup vám může pomoci lépe plánovat svůj čas a lépe hospodařit s ním.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

%d bloggers like this: